Event4

Bokføring og løpende ajourhold av regnskapet er vår kjernevirksomhet. Et oppdatert regnskap er et viktig verktøy som gir bedre innsikt i din bedrifts økonomiske situasjon. Det hjelper deg med å ta de riktige beslutningene.

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan raskt få store konsekvenser. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift er i kontinuerlig endring. I tillegg er det jevnlig endringer i skjemaene og de elektroniske løsningene som de ulike offentlige etatene benytter. Vi i HK Regnskap holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring, bruk av moderne WEB-baserte løsninger som gir høy effektivitet, gjør HK Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Book-inside
photo -10

For noen kan det virke fristende å droppe å engasjere et regnskapsfirma og i stedet føre regnskapet i bedriften selv for å spare kostnader. Hvorfor er det lurt å benytte en regnskapsfører og ikke gjøre regnskapsarbeidet selv? Fordi du skal bli enda mer effektiv. Du slipper å bruke verdifull tid på alltid å være à jour med lover og regler. Du trenger ikke inngående kunnskap til momsregler, skatteregler, a-meldingen, refusjonsordninger og innberetningsfrister til offentlige myndigheter. Og kanskje det viktigste - du blir mer kostnadseffektiv på drift og frigjør tid du kan bruke til din egen kjernevirksomhet. Sticos deler noen gode råd om hva du bør tenke over hvis du vurderer å ta regnskapet selv.