Event7

Autorisert regnskapsbyrå med kontor sentralt på Lysaker og i Sandefjord

HK Regnskap ble etablert i 2004. Våre ansatte har drevet med regnskap, revisjon og rådgiving i mange år.HK Regnskap tilbyr regnskapstjenester til mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for regnskapstjenester, økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning.

Utviklingen går raskt

Ved oppstarten kom kundene med papirkvitteringer og bilag i en pose. Regnskapet ble gjerne ført i enkle systemer med mye manuell punching. Alle bilag og annen dokumentasjon ble oppbevart i permer. I dag er situasjonen ganske annerledes. HK Regnskap og bransjen for øvrig har utviklet seg i mye. Ny teknologi har digitalisert og automatisert store deler av det manuelle arbeidet vårt. Det som tidligere var enkle arbeidsoppgaver, og som nok gjorde at regnskapsfaget for mange virket litt tørt og kjedelig, er automatisert. Regnskapsfører bruker nå mesteparten av tiden på å kontroll, oppfølging av avvik, vurderinger, rapportering til det offentlige og dialog med kundene.

Header-5
header-1-2

Konsentrer deg om drift og utvikling av ditt firma – la oss hjelpe deg med regnskap, lønn og rapportering

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er i kontinuerlig endring. Under korona pandemien har vi erfart at refusjonsordninger fra det offentlige stadig endres og krever mye dokumentasjon. Hvert år endres noen skjemaer og de elektroniske løsningene som de ulike offentlige etatene ønsker at skal benyttes. Vi i HK Regnskap holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.