personal-slider-photo2
Valg av regnskapssystem kan synes vanskelig. Hva passer for vår virksomhet og hva vil det koste? Hvordan vil samarbeidet med regnskapsfører virke? Ved å velge HK Regnskap får du også "med på kjøpet" solid kompetanse på ulike regnskapssystemer.
Det er ofte en stor fordel å gjøre alt det regnskapsmessige på èn teknologisk plattform istedenfor i mange ulike systemer. Det sparer tid, du får større kontroll, og gir deg et oppdatert bilde av hvordan det går med bedriften til enhver tid. Nye moderne WEB-baserte regnskapsløsninger gir deg denne muligheten. I tillegg er det mulig å sømløst integrere en rekke eksterne systemløsninger slik at man får automatisert rutiner og unngå dobbeltarbeid. Regnskapet blir da interessant lesning og forteller deg om «rikets tilstand» på daglig basis via dashboard som møter deg når du logger inn.
Poweroffice

HK Regnskap i Sandefjord er partner for PowerOffice GO.

tripletex

Begge kontorene til HK Regnskap er sertifiserte partnere av Tripletex.

Det innebærer at ansatte jobber daglig med kunder i disse systemene, og er til enhver tid oppdatert på videreutviklingen av funksjonalitet i systemet. I tillegg har begge HK Regnskap kontorene mye kompetanse og benytter flere andre systemer. Ta kontakt så avklarer vi hvilket system som vil passe best for din virksomhet.