Medarbeiderne i HK Regnskap har utdannelse, arbeidserfaring og arbeidsverktøy som gjør at vi kan bistå deg med alt innen regnskap. Når du er kunde hos oss blir vi godt kjent med din virksomhet. Da kan vi også effektivt komme med gode råd, tips, innspill og analyser.

Bokføring og løpende ajourhold av regnskapet er vår kjernevirksomhet. Vi har erfaring fra de fleste bransjer

Vi sikrer at dine ansatte får lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene.

Gjennom oppdaterte rapporter får du en bedre forståelse av status og utvikling i virksomheten. Dette gir deg et best mulig beslutningsgrunnlag

Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er offentlig.

Budsjettet er et planleggingsverktøy som hjelper deg med å få god økonomisk styring og et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Bruk regnskapsfører som din økonomiske sparringspartner. Vi bistår med å se muligheter og risiko i utviklingen av din virksomhet.

Gode rutiner i samarbeidet med oss og i behandling av regnskapsdokumentasjon, sikrer effektive regnskapstjenester med høy kvalitet.

Jobb smartere og forenkle din hverdag ved bruk av moderne og effektive systemløsninger og rutiner.

For deg som har ønsker å gjøre mest mulig selv, tilbyr vi opplæring og er tilgjengelige for bistand når du får problemer.

Spør oss om hjelp

Vi er alltid tilgjengelige for en hyggelig regnskapsprat.