Budsjettet er et planleggingsverktøy som hjelper deg med å få god økonomisk styring og et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Et av de kanskje viktigste punktene for de fleste virksomheter er likviditet. Det handler rett og slett om din betalingsevne. Historien viser at mange bedrifter som har opplevd stor vekst, plutselig ikke har vært i stand til å betjene sine forpliktelser og betale regninger fordi pengene ikke har vært på konto til riktig tid. Ajouritet i regnskapet og gode rutiner hjelper deg med å planlegge og unngå slike situasjoner. Ved å utarbeide budsjett for virksomheten kan vi også få frem likviditetsbudsjett, beregne behov for arbeidskapital, gi råd om hvordan du kan oppnå redusert kredittid til kunder, overvåke leverandørgjeld, vurdere valutarisiko osv. Dermed står du bedre rustet til å møte eventuelle utfordringer.

Slider1

Å utarbeide et budsjett blir for mange en oppgave "jeg skal gjøre når jeg får tid". Å bruke en profesjonell regnskapsfører til å sette opp et budsjett koster litt, men kan være verdt det. Både med tanke på at du slipper å faktisk gjøre jobben selv, og i tillegg vil du få en god rådgiver som kan stille de riktige spørsmålene for å sikre et så godt og riktig budsjett som mulig. Det krever tid og kunnskap å utarbeide og å følge opp et budsjett gjennom året. HK Regnskap avtaler gjerne jevnlige møter (pr telefon, digitalt eller fysisk) for å følge opp utviklingen i din bedrift.