Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er offentlig. Et korrekt årsoppgjør for din bedrift krever et korrekt ført regnskap.

Med årsoppgjør mener vi vanligvis å få utarbeidet bedriftens offisielle årsregnskap. Årsregnskapet gir en god oversikt over bedriftens inntekter og kostnader, samt eiendeler, gjeld og egenkapital pr årsskiftet. Alle bedrifter som er regnskapspliktige i Norge skal utarbeide og sende inn sitt årsregnskap til foretaksregisteret i Brønnøysund. Årsregnskapet reguleres av regnskapsloven, og skal til enhver tid føres i henhold til gjeldende retningslinjer. Når regnskapet sendes inn til Brønnøysundregisterets regnskapsregister vil det være tilgjengelig informasjon for andre interesserte.

 

I tillegg til årsoppgjøret hjelper vi deg med skattemelding, næringsoppgave og andre ligningspapirer. Disse bestemmer beskatningen av bedriften. Har du enkeltpersonforetak, er det din personlige skatt som beregnes. Sammen med det offisielle årsregnskapet skal aksjeselskap også utarbeide en årsberetning. Årsberetningen og bedriftens balanseregnskap skal signeres av styret.

pic2