Event3

Gode rutiner i samarbeidet med oss og i behandling av regnskapsdokumentasjon, sikrer effektive regnskapstjenester med høy kvalitet.

HK Regnskap har bred erfaring med kunder innenfor flere bransjer og med varierende størrelse. Flesteparten av våre kunder driver løpende virksomhet med månedlig bistand ifm lønn, ajourhold av regnskapet, rapportering til det offentlige osv. Vi bistår også en del holdingselskaper og passive selskaper, ofte med betydelige verdier, hvor vår bistand i hovedsak gjøres en gang i året i forbindelse med årsoppgjør og utarbeidelse av skattemelding og årsregnskap. Våre kunder er således ulike og vi tilpasser derfor bistanden og rutinene til hver enkelt kunde.

I tillegg til å benytte moderne økonomissystemer har vi også andre verktøy og systemer for å sikre kvalitet, overholde myndighetskrav og frister osv. Som autorisert regnskapsfirma er vi pålagt å ha skriftlige oppdragsavtaler med alle våre kunder som spesifiserer tydelig hva vi skal gjøre og hva kunden selv skal gjøre. Vi benytter avtalemaler som er utarbeidet av Regnskap Norge.