banner-5

Bruk regnskapsfører som din økonomiske sparringspartner. Vi bistår med å se muligheter og risiko i utviklingen av din virksomhet.

Det er mye i et regnskap man trenger å analysere for å sikre seg full oversikt over sin økonomi. Vi hjelper deg med økonomisk rådgivning for god struktur, strategi, bransjekompetanse og nøkkeltallsanalyser. Økonomer er ikke bare god på tall, vi kan også mye om bransjer, lokalmarked, lover og regler. Ved å forutse muligheter for fremtidig utvikling, bidrar vi til konkurransefordeler og strategiske, langsiktige valg. Vi planlegger for ting som vil eller kan skje i bransjen, lokalmarkedet og ditt eller dine ansattes private liv. Ved å være forut for eventuelle utfordringer, står både selskapet ditt og menneskene i den trygt i fremtiden.

Det begynner gjerne allerede i valg av selskapsform. Dette er et viktig valg for alle som ønsker å drive økonomisk virksomhet. Hvilken selskapsform passer akkurat deg og din virksomhet aller best? Vi kan hjelpe deg med å velge riktig eierform ut fra bl.a. hvor høy risiko kan du leve med, oppstartskostnader, skatt og sosial goder, antall ansatte, antall eiere osv.

Vi er der for deg når du ønsker bistand med å endre selskapsform, utarbeide søknader til f.eks. Innovasjon Norge eller banker, bistand i forbindelse med styrearbeid og generalforsamlinger, skatterådgivning, bistand ved fisjoner og fusjoner, kapitalutvidelse og skattefunnsøknader, selskapsevaluering ved kjøp og salg, samt generell økonomisk rådgivning.