Hos oss velger du selv hvor mye av regnskapet du vil gjøre selv og hvilke oppgaver du ønsker at vi skal bistå deg med.

Shot of office workers in a meeting in a boardroom

For å sikre effektivitet og lavest mulig kostnader, er det viktig med et godt og avklart samarbeid mellom våre kunder og oss som regnskapsfører. Vi mener derfor at det er viktig å gi våre kunder grundig opplæring og etablere klare samarbeidsrutiner. Vi bistår med oppsett og integrasjon av systemløsninger, opplæring i fakturering og andre rutiner som våre kunder selv har behov for å kunne. Da setter vi våre kunder i stand til å sørge for et komplett og korrekt regnskapsunderlag, og dermed et godt utgangspunkt for effektivt samarbeid.

HK Regnskap er alltid tilgjengelig og klar til å hjelpe når du trenger det. Om du er usikker på hvordan det skal gjøres, om du ikke har kapasitet og tid selv, og ønsker at vi skal bistå - vi er alltid tilgjengelig for deg!