Riktig lønn til rett tid er en selvfølge hvis du ønsker fornøyde ansatte. Den dagen det ikke skjer, skaper man en kritisk situasjon og misfornøyde ansatte.

Lønnshåndtering er et fagfelt som krever kunnskaper og tid. For mange er det komplisert å forstå og være à jour med hvilke regler, rutiner og satser som til enhver tid gjelder for sykelønnsordninger, tariffavtaler, pensjon og mye mer. Med tilpassede løsninger til deg og dine ansatte, kan HK Regnskap ta ansvar for riktig lønn til rett tid, effektive løsninger for reiseregninger og utlegg, feriepenger, sluttoppgjør, årlig lønnssammenstilling, månedlig A-melding, utfylling og innsending av terminoppgaver, oppfølging av fagforeningskontingenter og andre innrapporteringspliktige goder, oppfølging av refusjoner fra NAV osv. Vi sikrer at dine ansatte får lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene.

photo-9