Slider2

Jobb smartere og forenkle din hverdag ved bruk av moderne og effektive systemløsninger og rutiner.

Vi har i Norge kommet langt når det gjelder digitalisering og automatisering. Men det er fortsatt mange som har flere manuelle prosesser som f.eks. overflytting av data mellom systemer gjennom manuell inntasting, copy-paste, Excel ark og lignende. Å automatisere betyr at vi tar i bruk funksjonalitet eller kobler sammen ulike systemer for å få på plass automatiske prosesser slik at vi slipper å gjøre arbeidsoppgavene manuelt. Hensikten er altså å unngå dobbeltarbeid ved import eller manuell bokføring av bilag fra et system og inn i et annet. Ved å automatisere manuelle, repeterende og tidskrevende arbeidsoppgaver, reduseres også risiko for manuelle feil. Dermed kan våre kunder og våre høyt kvalifiserte medarbeidere i stedet fokusere mer på innhold, kvalitet og avvikshåndtering.

Vi benytter i hovedsak sky-baserte regnskapsløsninger for våre kunder. Med tilgang til internett har du da selv også alltid tilgang til ditt regnskap. Du kan selv enkelt se på regnskapet med rapporter, nøkkeltall og diagrammer, reskontro-oversikter osv. Systemene er også enkle å integrere med mange andre IT-systemer som du gjerne benytter i din virksomhet (nettbutikk, kasseløsning, en rekke spesielle bransjesystemer), de kan integreres med flere inkassoselskaper sine løsninger, samt mot din bank slik at alle inn- og utbetalinger bokføres automatisk osv.