Regnskapstjenester og rådgivning

Konsentrer deg om driften - vi hjelper deg med regnskap, lønn, rapportering, budsjett og økonomistyring

HK Regnskap ble etablert av de to kameratene Robert Hvidsten og Knut Steffen Kvala i 2003. De var begge nyutdannede regnskapsførere og mente at kvaliteten på mange av landets regnskapsbyråer generelt var for dårlig. Fra en liten bygårdsleilighet i Oslo begynte de derfor å tilby sine tjenester til selvstendig næringsdrivende, og til små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Ved oppstarten kom kundene med papirkvitteringer og bilag i en pose. Regnskapet ble gjerne ført i enkle systemer med mye manuell punching, og alle bilag og annen dokumentasjon ble oppbevart i permer. I dag er situasjonen ganske annerledes. HK Regnskap og bransjen for øvrig har utviklet seg i rekordfart. Ny teknologi har digitalisert og automatisert store deler av tjenestene våre, slik at det som tidligere var enkle arbeidsoppgaver, og som nok gjorde at regnskapsfaget for mange virket litt tørt og kjedelig, nå har forsvunnet.

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan raskt få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør HK Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er i kontinuerlig endring. I tillegg endres hvert år skjemaene og de elektroniske løsningene som de ulike offentlige etatene ønsker at skal benyttes. Vi i HK Regnskap holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Medarbeiderne i HK Regnskap har en utdannelse, arbeidserfaring, arbeidsverktøy og kontaktnett som gjør at vi kan svare på mange av de økonomiske spørsmål du vil få. Når vi allerede kjenner din virksomhet godt gjennom regnskapsføring mv., kan vi effektivt også komme med gode råd enten det vedrører organisering eller andre tilpasninger. Noe av det vi bistår med er:

  • Etablering av nytt firma og avvikling av eksisterende firma
  • Løpende oppdatert regnskap og overholdelse av alle offentlig pålagte rapporteringsfrister
  • Oppdatert oversikt over firmaets økonomiske utvikling med rapporter lett tilgjengelig via WEB
  • Regnskapsanalyse hvor vi sammen går gjennom regnskapet og utviklingen
  • Risikovurdering, etablering av rutiner og kvalitetssikring
  • Bistå i spørsmål om kapitalbehov, bank og finansiering
  • Skatt- og avgiftsrådgivning
  • Import og eksport
  • MVA-spørsmål