Menneskene

Hos HK Regnskap finner du et fellesskap av dyktige og entusiastiske mennesker med ulik yrkesbakgrunn og livserfaring. Vår virksomhet bygger på kunnskapen hos våre medarbeidere. HK Regnskap stiller høye krav til faglig kompetanse og legger til rette for løpende faglig oppdatering og personlig utvikling.

OSLO & AKERSHUS:

Navn: Asbjørn Siqveland
Stilling: Daglig leder
Telefon: 92 82 61 40
Epost: asbjorn@hkregnskap.no
Annet:
- 9 år adm. direktør i Advokatfirmaet Hjort
- 14 år som direktør i Storebrand
- eksterne styreverv

Navn: Margrethe Hønsvall Småstu
Stilling: Autorisert regnskapsfører
Epost: margrethe@hkregnskap.no
Navn: Hilde Mette Person
Stilling: Regnskapsfører
Telefon:
92 63 95 88
Epost:
hilde@hkregnskap.no
Navn:
Stilling:
Telefon:
Epost:

Navn: Benjamin Cramer Småstu
Stilling: Faglig leder
Telefon: 99 70 53 11
E-post: benjamin@hkregnskap.no
Annet:
- 15 års erfaring fra revisjon
Navn: Yulia Linker
Stilling: Autorisert regnskapsfører
Telefon: 45 86 72 07
Epost: yulia@hkregnskap.no
Navn: Hallvar Amdal
Stilling: Regnskapsfører
Telefon: 99 74 39 03
Epost: hallvar@hkregnskap.no

SANDEFJORD:

 Navn: Robert Hvidsten
Stilling: Daglig leder
Telefon:
40 55 59 76
Epost: robert@hkregnskap.no
Annet:
- Statsautorisert revisor
- Autorisert regnskapsfører
 Navn: Ole Bjørn Rorge
Stilling: Statsautorisert revisor og Autorisert regnskapsfører
Telefon: 91 58 54 54
Epost: ole@hkregnskap.no
 Navn: Anastasiia Netylko
Stilling: Regnskapsmedarbeider
Telefon: 47 71 89 97
Epost: anastasiia@hkregnskap.no

 Navn: Rune Heier
Stilling: Autorisert regnskapsfører
Telefon: 99 25 29 64
Epost: rune@hkregnskap.no

 Navn: Elisabeth Nielsen
Stilling: Regnskapsfører
Telefon: 92 84 21 56
Epost: elisabeth@hkregnskap.no