Arbeidsverktøy og viktige samarbeidspartnere

Våre kunder representerer ulike bransjer og har ulike behov. Vi har en rekke moderne og effektive arbeidsverktøy og velger sammen med den enkelte kunde de systemene som er best mulig tilpasset behovene og arbeidsoppgavene. Vi kan tilby WEB-baserte regnskapsløsninger med elektronisk skanning av alle bilag og med oppkobling mot bank, samt tradisjonelle Windows-baserte regnskapssystemer med eller uten egen påloggingsmulighet osv. Våre viktigste samarbeidspartnere og systemløsninger er: